תקשור וחיבור לבריאה – רשימת למידות לתלמידות "תטא הילינג"

2019-07-26T18:13:19+00:00Tags: , , |

רשימה לעבודת אמונות (יש אנשים שעבורם בורא=אלוהים או בורא=רקיע שביעי  בורא=אהבה ללא תנאי - שימו לב להגדרה האישית של המטופלת שלכן) אני חשובה לבורא / הבורא אוהב אותי הבורא רואה אותי/שומע אותי/מקשיב לי אני ראויה לאהבה הבורא אני יודעת שהבורא קיים/ יש אלוהים (לבדוק אמונה כפולה!) אני יודעת איך להתחבר לבורא אני יודעת שמותר